Skilmálar

Skilmálar þjónustu

Skriflegur samningur milli Réttingaverkstæði Jóa og viðskiptavinar.

Umbeðin þjónusta skráist á verkbeiðni hjá RV.Jóa Þjónustustjóri RV. Jóa útbýr verkbeiðni þar sem fram kemur sú þjónusta sem

veitt verður. Skal þjónustustjóri taka mið af tæknilegri þekkingu starfsmanns, áætluðum afhendigartíma, kostnaðaráætlun og

skrá athugsemdir um ytra útlit bifreiðar (ef einhverjar eru) og leggja fram til samþykktar og undirritunnar hjá viðskiptavini. Ef upp

koma atriði sem þarfnast viðgerðar og valda því að kostnaður verður meiri en kostnaðaráætlun gerir ráð fyrir er leitað eftir

samþykki viðskiptavinar fyrir auknum kostnaði með símtali.Þegar búið er að tilkynna viðskipta vinni að bifreið sé tilbúin þá ber

eigandi ábyrgð á henni á bílaplani.Ekki er tekin ábyrgð á lausafjármunum í bifreiðum.

Viðskiptavini ber að skoða með hliðsjón af ákvæðum laga nr. 42 16. maí 2000 um þjónustukaup en þau taka til hvers kyns

samninga um kaup á þjónustu sem veitt er neytendum í atvinnuskyni gegn endurgjaldi.

Gæðastefna : Fagleg vinnubrögð-góð þjónusta-snyrtimennska-ánægðir viðskiptavinir

Réttingaverkstæði Jóa ehf
Dalvegi 16a
201 Kópavogi
Sími: 564 5255
Fax: 564 5254
Netfang: rettjoa@rettjoa.is

Þarf bíllinn þinn á þjónustu að halda?

Líttu við hjá okkur, við tökum vel á móti þér.